26. maja 2016.

Sazivanje Skupštine akcionara za 29.06.2016. u 13 časova

1. Odluka o sazivanju Skupštine za  29.06.2016.2. Izveštaj o radu N.O..3. Izveštaj o radu I.D..4. Izveštaj komisije za reviziju5. Predlozi odluka za usvajanje6. Obrazac punomoći7. Formular za glasanje u odsustvu8. Ugovor o naknadama članovima […]
26. maja 2016.

Skupština akcionara

Nacrt Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanjaObjava polugodišnjeg izveštaja o poslovanju Objava zapisnika javnog beležnika sa Skupštine-25.06.2015. Objava izveštaja o bitnom događaju sa skupštine-25.06.2015. Usvojene odluke sa skupštine-25.06.2015. 1.Odluka o sazivanju […]