6. јун 2024.

Предлог акционара друштва „Тезоро брокер“ а.д. Београд и „Инек холдинг“ д.о.о. Београд

Предлог акционара друштва „Тезоро брокер“ а.д. Београд и „Инек холдинг“ д.о.о. Београд можете преузети …ОВДЕ.
6. јун 2024.

Предлог одлуке о накнадама за рад чланова НО

Предлог одлуке о накнадама за рад чланова НО, а поводом тачке 9. дневног реда за Скупштину акционара која је заказана за 27.06.2024. године можете преузетни … […]
27. мај 2024.

Скупштина акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола ЗАКАЗАНА ЗА 27.06.2024. ГОДИНЕ У 13,00 часова

1. Одлука НО о сазивању Скупштине акционара (годишња) за 27.06.2024. год .(позив, дневни ред, дан акционара, поука акционара). Одлука о сазивању на четири стране. МАТЕРИЈАЛИ  УЗ […]
11. октобар 2023.

Јавнобележнички записник

Јавнобележнички записник са поновљене седнице Скупштине акционара по налогу суда одржане дана 06.10.2023. године можете преузети …ОВДЕ.
9. октобар 2023.

Извештај о битном догађају са одржане поновљене ванредне седнице Скупштине акционара друштва по налогу суда одржане 06.10.2023. год.

У прилогу дописа можете преузети: Извештај о битном догађају са одржане поновљене ванредне седнице Скупштине акционара друштва по налогу суда
2. октобар 2023.

Предлог за члана Надзорног одбора

Предлог за члана Надзорног одобра за поновљену Скупштину акционара заказану за 06.10.2023. године можете преузети …ОВДЕ.
28. септембар 2023.

Извештај о битном догађају у вези са одржавањем ванредне Скупштине акционара по налогу суда 27.09.2023. год.

У прилогу дописа можете преузети: Извештај о битном догађају у вези са одржавањем Ванредне скупштине акционара
4. септембар 2023.

Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.

1. Одлука НО о сазивању Ванредне Скушштине акционара за 27.09.2023. године (позив, дневни ред, дан акционара, поука акциониа). Одлука о сазивању на четири стране. МАТЕРИЈАЛ УЗ […]
3. јул 2023.

Јавнобележнички записник

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 26.06.2023. године можете преузети …ОВДЕ.