Јавнобележнички записник

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара одржане 26.06.2023. год.
27. јун 2023.
Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.
4. септембар 2023.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара одржане 26.06.2023. год.
27. јун 2023.
Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.
4. септембар 2023.

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 26.06.2023. године можете преузети …ОВДЕ.