8. jula 2022.

Javnobeležnički zapisnik

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 29.06.2022. godine možete preuzeti …OVDE.
30. juna 2022.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara

U prilogu dopisa možete preuzeti:Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice skupštine akcionaraOdluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara
27. maja 2022.

Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara Agrbačka ad Bačka Topola za 29.06.2022. god.

Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 29.06.2022. god.Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period od 29.06.2021. – 27.05.2022. god.Izveštaj o radu Izvršnog odbora u periodu […]
6. jula 2021.

Javnobeležnički zapisnik

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 29.06.2021. godine možete preuzeti …OVDE.
30. juna 2021.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara

U prilogu dopisa možete preuzeti:Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice skupštine akcionaraOdluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara
26. maja 2021.

SKUPŠTINA AKCIONARA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola ZAKAZANA ZA 29.06.2021. GODINE U 13,00 časova

1. Odluka NO o sazivanju Skupštine akcionara (godišnja) za 29.06.2021. god.( poziv, dnevni red, dan akcionara, pouka akcionara). Odluka o sazivanju na četiri strane.MATERIJALI UZ ODLUKU2. […]
31. jula 2020.

Javnobeležnički zapisnik

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 22.07.2020. godine možete preuzeti …OVDE.
23. jula 2020.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događajuUsvojene odluke
21. juna 2020.

Materijal za Skupštinu akcionara Agrobačka a.d.

1.Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva za 22.07.2020. godine 2.Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu od 28.06.2019. – 05.06.2020. godine 3.Izveštaj o radu […]