4. септембра 2023.

Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.

1. Одлука НО о сазивању Ванредне Скушштине акционара за 27.09.2023. године (позив, дневни ред, дан акционара, поука акциониа). Одлука о сазивању на четири стране. МАТЕРИЈАЛ УЗ […]
3. јула 2023.

Јавнобележнички записник

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 26.06.2023. године можете преузети …ОВДЕ.
27. јуна 2023.

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара одржане 26.06.2023. год.

У прилогу дописа можете преузети: Извештај о битном догађају и одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
25. маја 2023.

Скупштина акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола ЗАКАЗАНА ЗА 26.06.2023. ГОДИНЕ У 13,00 часова

1.Одлука НО о сазивању Скупштине акционара (годишња) за 26.06.2023. год.( позив, дневни ред, дан акционара, поука акционара). Одлука о сазивању на четири стране. МАТЕРИЈАЛИ УЗ ОДЛУКУ […]
24. маја 2023.

Одлука о сазивању годишње Скупштине акционара за 26.06.2023. године

Одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва можете преузети …ОВДЕ.
8. јула 2022.

Јавнобележнички записник

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 29.06.2022. године можете преузети …ОВДЕ.
30. јуна 2022.

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара

У прилогу дописа можете преузети: Извештај о битном догађају са годишње редовне седнице скупштине акционараОдлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
27. маја 2022.

Сазивање редовне годишње Скупштине акционара Агрбачка ад Бачка Топола за 29.06.2022. год.

Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара за 29.06.2022. год.Извештај о раду Надзорног одбора за период од 29.06.2021. – 27.05.2022. год.Извештај о раду Извршног одбора у периоду […]
6. јула 2021.

Јавнобележнички записник

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 29.06.2021. године можете преузети …ОВДЕ.