Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара

Сазивање редовне годишње Скупштине акционара Агрбачка ад Бачка Топола за 29.06.2022. год.
27. маја 2022.
Јавнобележнички записник
8. јула 2022.