Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара

Сазивање редовне годишње Скупштине акционара Агрбачка ад Бачка Топола за 29.06.2022. год.
27. мај 2022.
Јавнобележнички записник
8. јул 2022.
Сазивање редовне годишње Скупштине акционара Агрбачка ад Бачка Топола за 29.06.2022. год.
27. мај 2022.
Јавнобележнички записник
8. јул 2022.