Јавнобележнички записник

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
30. јуна 2021.
Сазивање редовне годишње Скупштине акционара Агрбачка ад Бачка Топола за 29.06.2022. год.
27. маја 2022.

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 29.06.2021. године можете преузети …ОВДЕ.