Јавнобележнички записник

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
30. јуна 2022.

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 29.06.2022. године можете преузети …ОВДЕ.