Јавнобележнички записник

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
30. јун 2022.
Одлука о сазивању годишње Скупштине акционара за 26.06.2023. године
24. мај 2023.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
30. јун 2022.
Одлука о сазивању годишње Скупштине акционара за 26.06.2023. године
24. мај 2023.

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 29.06.2022. године можете преузети …ОВДЕ.