8. jula 2019.

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”AGROBAČAKA” a.d. Bačka Topola održane dana 28.06.2019. godine možete preuzeti …OVDE.
28. juna 2019.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice skupštine akcionaraUsvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara
28. maja 2019.

Materijal za skupštinu

Izveštaj o radu Nadzornog odbora ”Agrobačka” a.d. Bačka TopolaIzveštaj o radu Izvršnog odbora ”Agrobačka” a.d. Bačka TopolaPredlog odlukaPunomoć za glasanjeFormular za glasanje u odsustvu pravnog/fizičkog licaUgovor […]
27. maja 2019.

Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva

Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara AGROBAČKA a.d. Bačka Topola koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Usvojene odluke sa Skupštine akcionara

Odluke koje su usvojene na Skupštini akcionara koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti…OVDE.
29. maja 2018.

SKUPŠTINA AKCIONARA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola ZAKAZANA ZA 29.06.2018. GODINE U 13,00 časova

1.Odluka o utvrđenom predlogu dnevnog reda 2.Izveštaj o radu Nadzornog odbora 3.Izveštaj o radu Izvršnog odbora 4.Predlog odluka 5.Punomoć za glasanje 6.Formular za glasanje u odsustvu […]
28. juna 2017.

Javnobeležnički zapisnik sa Skupštine akcionara

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola možete preuzeti …ovde.