Одлука о сазивању годишње Скупштине акционара за 26.06.2023. године