Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.

Јавнобележнички записник
3. јул 2023.
Извештај о битном догађају у вези са одржавањем ванредне Скупштине акционара по налогу суда 27.09.2023. год.
28. септембар 2023.
Јавнобележнички записник
3. јул 2023.
Извештај о битном догађају у вези са одржавањем ванредне Скупштине акционара по налогу суда 27.09.2023. год.
28. септембар 2023.