Сазивање редовне годишње Скупштине акционара Агрбачка ад Бачка Топола за 29.06.2022. год.

Јавнобележнички записник
6. јул 2021.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
30. јун 2022.
Јавнобележнички записник
6. јул 2021.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
30. јун 2022.

Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара за 29.06.2022. год.
Извештај о раду Надзорног одбора за период од 29.06.2021. – 27.05.2022. год.
Извештај о раду Извршног одбора у периоду од 29.06.2021. до јуна 2022. год.
Предлог одлуке поводом тачке 2. (извор председника скупштине)
Предлог одлуке поводом тачке 4. (годишњи финансијски извештај)
Предлог одлуке поводом тачке 5. (одлука о покрићу губитка)
Предлог одлуке поводом тачке 6. (извештај о ревизији)
Предлог одлуке поводом тачке 7. (избор овлашћеног ревизора)
Предлог одлуке поводом тачке 8. (разрешење и избор чланова НО друштва)
Предлог одлуке поводом тачке 9. (накнаде за рад чланова НО и претходна сагласност на закљ. Уговора о накнадама)
Образац помоћи за гласање (формулар)
Гласање у одсуству (формулар)
Уговори о утврђивању накнаде права и обавеза члана Надзорног одбора
Понуде за ревизију
Извештај о пословању за 2021. годину
Извештај овлашћеног ревизора за 2021. годину