Под пестицидима подразумевамо производе  хемијског или биолошког порекла који су намењени заштити економски значајних
биљака и животиња од короваболести, штетних инсекатагриња и других штетних организама, због чега настаје економска штета – смањење приноса или количине/квалитета добијене хране.

На лагеру тренутно поседујемо:pesticidi_260416

-DOST (a.m. pendimentalin)
-HABIT  (a.m.  tifensulfuron-metil)
-INNOVATE  (a.m.  nikosulfuron)
-LENTEMUL D (a.m.  2,4 D)
-PLAMEN (a.m.  dikamba)
-SKAUT (a.m.  mezotrion)