IMG_0639

Наш малопродајни објекат је смештен у улици Главна 79, Бачка Топола.

Продавница  ради понедељк – петак  од 07,00 до 14,00 сати, а суботом  од 07,00 до 12,00 сати.

Можете нас позвати и информисати се на телефон 024/711-620

 

Асортиман који нудимо је врло разноврстан

-Семенска роба (пшеница, јечам, овас, тритикале, кукуруз), IMG_0643

-пестициди,

-минерална ђубрива,

-фолијална прихрана, IMG_0627

-ситна семена поврћа,IMG_0595

-семе и луковице цвећа, прихрана за цвеће, земља за цвеће, саксије за цвеће, IMG_0596

-фолије, ПП вреће,IMG_0614

-баштенски програм са прскалицама, колицима,

-метле, појилице, хранилице,

-гумене чизме и опанци,

-храна и кавези за птице,

-разне врсте везива,

-пластична бурад и канте разних величина,IMG_0608

-секире, лопате, ашови и држаља,

-као и много тога још IMG_0610 IMG_0624

 Посетите нас