1.СИМОНИДАsimonida_260416

-отпорна на зиму,
-висина стабла је 90-95 цм,
-средње рана сорта,
-маса 1000 зрна је 42-47 гр.,
-хектолитарска маса је 83-87 кг.,
-садржај протеина 12-14%
-оптимална густина сетве 550 кл.зрна/м2,
-оптимална сетва 5-25 октобар,
-поседује огроман потенцијал за принос
-у лошим условима 4-5 т/ха
-у добрим условима 6-8 т/ха
-у одличним условима преко 10 т/ха

 

2.НС-40 Сhc_40_c_260416

-отпорна на зиму,
-висина стабла је 80-85 цм,
-средње касна сорта,
-маса 1000 зрна је 35-40 гр.,
-хектолитарска маса је 78-82 кг.,
-садржај протеина 11-13%
-оптимална густина сетве 500 кл.зрна/м2,
-оптимална сетва 10-30 октобар,
-поседује огроман потенцијал за принос
-у лошим условима 4-6 т/ха
-у добрим условима 7-9 т/ха
-у одличним условима преко 10 т/ха

 

3.ЗВЕЗДАНАzvezdana_260416

-отпорна на зиму,
-висина стабла је 75-83 цм,
-средње рана сорта,
-маса 1000 зрна је 42-46 гр.,
-хектолитарска маса је 80-84 кг.,
-садржај протеина 12-14%
-оптимална густина сетве 550 кл.зрна/м2,
-оптимална сетва 5-25 октобар,
-поседује огроман потенцијал за принос
-у лошим условима 4-5 т/ха
-у добрим условима 6-8 т/ха
-у одличним условима преко 10 т/ха

 

4.ПОБЕДАpobeda_260416

-одлична отпорност на зиму,
-висина стабла је 90-100 цм,
-средње касна сорта,
-маса 1000 зрна је 40-45 гр.,
-хектолитарска маса је 80-87 кг.,
-садржај протеина 12-13%
-оптимална густина сетве 500 кл.зрна/м2,
-оптимална сетва 5-20 октобар,
-поседује огроман потенцијал за принос
-у лошим условима 4-5 т/ха
-у добрим условима 6-7 т/ха
-у одличним условима преко 9 т/ха

5.ПЛАНЕТА

-одлична отпорност на зиму,
-висина стабла је 92 цм,
-средње касна сорта,
-маса 1000 зрна је 40-45 гр.,
-хектолитарска маса је 86 кг.,
-садржај протеина 13,5%
-оптимална густина сетве 250-300 кг/ха семена,
-оптимална сетва друга декада  октобра,
-поседује огроман потенцијал за принос око 11 т/ха

6.КГ БИНГО

-најновија КГ сорта тритикалеа, призната 2012-те године,
-просечна висина стабла је око 110 цм,
-средње  рана сорта,
-маса 1000 зрна је 35-40 гр.,
-садржај протеина 13,5-15%
-оптимална густина сетве 220-250 кг/ха семена,
-оптимална сетва крај септембра до половине  октобра,
-поседује огроман потенцијал за принос и до 11 т/ха.