Фунгициди су првооткривена хемијска једињења која је човек користио за заштиту гајених биљка од проузроковача болести.

деле се на фунгистатичке заустављају пораст паразитне гљиве и фунгицидне уништавају патогену гљивицу.

Према начину деловања на патогене могу бити превентивни  који сузбијају патогена кад доспе на површину биљке пре остварене инфекције, куративни фунгициди који сузбијају патогене после остварене инфекције и фугициди са резидуалним деловањем – превентивни или куративни са продуженим деловањем као и ерадикативним деловањем.

Према покретљивости у биљци могу бити контактни  површински – не крећу се у биљци, затим системици  – крећу се кроз биљку асцедентно и десцедентно и локал-системици  – крећу се кроз биљку ограничено, само око места примене, најчешће у оквиру листа.

Према месту примене односно објекту који се третира могу бити фунгициди за третирање семена и садног материјала, затим за сузбијање проузроковача болести у земљишту-дезинфекција и они који имају најширу примену за третирање надземних делова биљака-фолијарна примена.