Вештачка ђубрива се најчешће употребљавају код узгоја кукуруза, јечма, шећерне трске, соје и сунцокрета.

uredjaj za nanosenje DJUBRIVA

АЗОТНА ЂУБРИВА

Приликом избора азотног ђубрива треба обратити пажњу на низ карактеристика ђубрива које се односе на садржај и облик азота, могућност примене, начин чувања и манипулације, евентуалне штетне ефекте на биљке и земљиште  који се могу јавити услед неадекватне примене.

1.УРЕА

Уреа или карбамид је најконцентрованије чврсто азотно ђубриво које садржи 46% азота. Ђубриво је у облику гранула, млечно беле боје и мале специфичне масе., одликује се великом растворљивошћу у води. Захваљујући томе може да се користи приликом наводњавања (фертиригација).

Уреа има добру компатибилност са већином пестицида па се може примењивати и у воћарској и повртарској производњи.

2.АН

Амонијум-нитрат је ђубриво које садржи 34 % Н. Половина азота се налази у амонијачном, а половина у нитратном облику. Ђубриво је беле до бледожућкасте боје, и производи се у облику кристала или чешће гранула.

Ово ђубриво је веома хигроскопно, односно склоно влажењу.  АН се изузетно добро раствара у води и једно је од најрастворљивијих ђубрива.

Применом овог ђубрива гајеним биљкама се одмах на располагање ставља неопходни азот, јер се ради о веома растворљивом ђубриву.

Ово ђубриво може да се примењује за прихрањивање или предсетвено, за све биљне врсте на земљиштима која имају неутралну, слабо киселу или слабо базну реакцију. Примена овог ђубрива дужи низ година у већим количинама на киселом земљишту слабе пуферности може довести до повећања његове киселости.

3.КАН

Кречни амонијум-нитрат је ђубриво које садржи 27% азота од чега је половина у амонијачном, а половина у нитратном облику, као и 8% калцијума. Производи се у гранулама, а боја варира од бело-сиве, светложућкасте до зелене у зависности од боје кречњака који је садржан у њему.

КАН се може примењивати за прихрањивање или предсетвено за све културе, а због високог садржаја CаCО3 (40%) најбоље га је примењивати на киселим земљиштима.

 

djubrenje

N P K  ЂУБРИВА

Настаје сједињавањем соли основних хранива азота (N), фосфора (P) и калијума (К).

Азот потиче из једињења кречног амонијум нитрата (КАN), фосфор из једињења моноамонијум фосфата (МАP), а калијум из калијум хлорида (КCl).

  1. N P K 15 : 15 :15

Неорганско, сложено, чврсто, мешано НПК ђубриво.  Садржи следеће хранљиве материје   азот (N) 15% /-1,1%,   фосфор (P2О5)        15%/-1,1%  и калијум (К2О)    15% /-1,1%.

Физичке особине ђубрива

Изглед: Гранула од 1-5 мм ….мин 95%, сивобеличаста, без мириса,

Растворљивост: Растворљиво у води, осим калцијум карбоната; Фосфор (П2О5) – мин 90% растворљив у води

Садржај влаге: маx 5%

Запреминска маса: 900-1100 кг/м3

 

  1. N P K 20 : 20 : 0

Неорганско, сложено, чврсто, комплексно НП ђубриво.  Садржи следеће хранљиве материје азот (Н)   20% /-1,1% и фосфор (П2О5)     20% /-1,1%.

Физичке особине ђубрива

Изглед: грануле од 1-5 мм ….мин 95%, сивобеличаста, без мириса

Растворљивост: Растворљиво у води, осим калцијум карбоната; Фосфор (П2О5) – мин 90% растворљив у води

Садржај влаге: маx 5%

Запреминска маса: 900-1100 кг/м3

 

img_4967yvad