Материјал за Скупштину акционара Агробачка а.д.

Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара
8. јул 2019.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
23. јул 2020.
Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара
8. јул 2019.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
23. јул 2020.