Материјал за Скупштину акционара Агробачка а.д.

Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара
8. јула 2019.