Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
28. јуна 2019.

Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”АГРОБАЧАКА” а.д. Бачка Топола одржане дана 28.06.2019. године можете преузети …ОВДЕ.