Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
28. јуна 2019.
Материјал за Скупштину акционара Агробачка а.д.
21. јуна 2020.

Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину “АГРОБАЧАКА“ а.д. Бачка Топола одржане дана 28.06.2019. године можете преузети …ОВДЕ.