Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара

Материјал за Скупштину акционара Агробачка а.д.
21. јуна 2020.
Јавнобележнички записник
31. јула 2020.
Материјал за Скупштину акционара Агробачка а.д.
21. јуна 2020.
Јавнобележнички записник
31. јула 2020.