Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара

Материјал за Скупштину акционара Агробачка а.д.
21. јун 2020.
Јавнобележнички записник
31. јул 2020.
Материјал за Скупштину акционара Агробачка а.д.
21. јун 2020.
Јавнобележнички записник
31. јул 2020.