28. јун 2017.

Извештај о битном догађају

Извештај о битном догађају са годишње редовне Скупштине акционара можете преузети …овде.
29. мај 2017.

Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара Агробачка а.д.

Преузми материјал за Скупштину: Одлука о сазивању Скупстине акционара Извештај о раду Надзорног одбора Извештај о раду Извршног одбора Предлози одлука за усвајање Образац пуномоћи за […]
30. јун 2016.

Објава са одржане Скупштине 29.06.2016.

Записник са Скупштине акционара Објава битног догађаја са Скупштине акционара Усвојене одлуке са Скпштине
26. мај 2016.

Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова

1. Одлука о сазивању Скупштине за  29.06.2016. 2. Извештај о раду Н.О.. 3. Извештај о раду И.Д.. 4. Извештај комисије за ревизију 5. Предлози одлука за усвајање 6. Образац пуномоћи 7. Формулар за […]
26. мај 2016.

Скупштина акционара

Нацрт Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања Објава полугодишњег извештаја о пословању  Објава записника јавног бележника са Скупштине-25.06.2015.  Објава извештаја о битном догађају са скупштине-25.06.2015.  Усвојене одлуке […]