Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва
27. маја 2019.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
28. јуна 2019.
Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва
27. маја 2019.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
28. јуна 2019.