Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва
27. мај 2019.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
28. јун 2019.
Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва
27. мај 2019.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
28. јун 2019.