Јавнобележнички записник

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
23. јула 2020.

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 22.07.2020. године можете преузети …ОВДЕ.