Јавнобележнички записник

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
23. јул 2020.
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола ЗАКАЗАНА ЗА 29.06.2021. ГОДИНЕ У 13,00 часова
26. мај 2021.
Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара
23. јул 2020.
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола ЗАКАЗАНА ЗА 29.06.2021. ГОДИНЕ У 13,00 часова
26. мај 2021.

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу и унутрашњу трговину “Агробачка“ а.д. Бачка Топола одржане дана 22.07.2020. године можете преузети …ОВДЕ.