Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара

Материјал за скупштину
28. мај 2019.
Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара
8. јул 2019.
Материјал за скупштину
28. мај 2019.
Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара
8. јул 2019.