Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара

Материјал за скупштину
28. маја 2019.
Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара
8. јула 2019.
Материјал за скупштину
28. маја 2019.
Јавнобележнички записник са редовне седнице скупштине акционара
8. јула 2019.