Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара