Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола ЗАКАЗАНА ЗА 29.06.2021. ГОДИНЕ У 13,00 часова
26. мај 2021.
Јавнобележнички записник
6. јул 2021.
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола ЗАКАЗАНА ЗА 29.06.2021. ГОДИНЕ У 13,00 часова
26. мај 2021.
Јавнобележнички записник
6. јул 2021.