Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва

Записник са седнице Скупштине акционара
29. јун 2018.
Материјал за скупштину
28. мај 2019.
Записник са седнице Скупштине акционара
29. јун 2018.
Материјал за скупштину
28. мај 2019.

Одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва можете преузети …ОВДЕ.