Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва