SKUPŠTINA AKCIONARA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola ZAKAZANA ZA 29.06.2021. GODINE U 13,00 časova

Javnobeležnički zapisnik
31. jula 2020.
Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara
30. juna 2021.