Извештаја о Битном догађају са поновљене скупштине акционара друштв, одржане 08.07.2024. год.

Извештај о битном догађају у вези са одржавањем годишње Скупштине акционара ,,Агробачка“ а.д. Бачка Топола
27. јун 2024.
Одлуке са поновљене Скупштине акционара друштва одржане дана 08.07.2024. год.
9. јул 2024.
Извештај о битном догађају у вези са одржавањем годишње Скупштине акционара ,,Агробачка“ а.д. Бачка Топола
27. јун 2024.
Одлуке са поновљене Скупштине акционара друштва одржане дана 08.07.2024. год.
9. јул 2024.