Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова