Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова

Скупштина акционара
26. мај 2016.
Објава са одржане Скупштине 29.06.2016.
30. јун 2016.
Скупштина акционара
26. мај 2016.
Објава са одржане Скупштине 29.06.2016.
30. јун 2016.