Објава са одржане Скупштине 29.06.2016.

Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова
26. мај 2016.
У понуди асортиман семенске робе – јесен 2016.та
12. август 2016.
Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова
26. мај 2016.
У понуди асортиман семенске робе – јесен 2016.та
12. август 2016.