Објава са одржане Скупштине 29.06.2016.

Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова
26. маја 2016.
У понуди асортиман семенске робе – јесен 2016.та
12. августа 2016.
Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова
26. маја 2016.
У понуди асортиман семенске робе – јесен 2016.та
12. августа 2016.