Извештај о битном догађају у вези са одржавањем ванредне Скупштине акционара по налогу суда 27.09.2023. год.

Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.
4. септембар 2023.
Предлог за члана Надзорног одбора
2. октобар 2023.
Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.
4. септембар 2023.
Предлог за члана Надзорног одбора
2. октобар 2023.