Javnobeležnički zapisnik

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara
30. juna 2021.

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 29.06.2021. godine možete preuzeti …OVDE.