Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara
28. juna 2019.

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”AGROBAČAKA” a.d. Bačka Topola održane dana 28.06.2019. godine možete preuzeti …OVDE.