Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara
29. juna 2018.
Materijal za skupštinu
28. maja 2019.

Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva možete preuzeti …OVDE.