Записник са седнице Скупштине акционара

Усвојене одлуке са Скупштине акционара
29. јун 2018.
Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва
27. мај 2019.
Усвојене одлуке са Скупштине акционара
29. јун 2018.
Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара друштва
27. мај 2019.

Записник са седнице Скупштине акционара АГРОБАЧКА а.д. Бачка Топола која је одржана 29.06.2018. године можете преузети …ОВДЕ.