Извештај о битном догађају

Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара Агробачка а.д.
29. мај 2017.
Јавнобележнички записник са Скупштине акционара
28. јун 2017.
Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара Агробачка а.д.
29. мај 2017.
Јавнобележнички записник са Скупштине акционара
28. јун 2017.

Извештај о битном догађају са годишње редовне Скупштине акционара можете преузети …овде.