Извештај о битном догађају

Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара Агробачка а.д.
29. маја 2017.
Јавнобележнички записник са Скупштине акционара
28. јуна 2017.

Извештај о битном догађају са годишње редовне Скупштине акционара можете преузети …овде.