Јавнобележнички записник са Скупштине акционара

Извештај о битном догађају
28. јун 2017.
Оглас за издавање у закуп пословног простора
10. април 2018.
Извештај о битном догађају
28. јун 2017.
Оглас за издавање у закуп пословног простора
10. април 2018.

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину “Агробачка“ а.д. Бачка Топола можете преузети …овде.