8. јул 2022.

Јавнобележнички записник

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 29.06.2022. године можете преузети …ОВДЕ.
30. јун 2022.

Извештај о битном догађају и усвојене одлуке са редовне скупштине акционара

У прилогу дописа можете преузети: Извештај о битном догађају са годишње редовне седнице скупштине акционараОдлуке са годишње редовне седнице скупштине акционара
27. мај 2022.

Сазивање редовне годишње Скупштине акционара Агрбачка ад Бачка Топола за 29.06.2022. год.

Одлука о сазивању редовне Скупштине акционара за 29.06.2022. год.Извештај о раду Надзорног одбора за период од 29.06.2021. – 27.05.2022. год.Извештај о раду Извршног одбора у периоду […]