Скупштина акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола заказана за 27.06.2024. ГОДИНЕ У 13,00 часова

Предлог акционара друштва „Тезоро брокер“ а.д. Београд и „Инек холдинг“ д.о.о. Београд
6. јун 2024.
Предлог акционара друштва „Тезоро брокер“ а.д. Београд и „Инек холдинг“ д.о.о. Београд
6. јун 2024.

1.Одлука НО о сазивању Скупштине акционара (годишња) за 27.06.2024. год.(позив, дневни ред, дан акционара, поука акционара). Одлука о сазивању на четири стране.

МАТЕРИЈАЛИ УЗ ОДЛУКУ 1.

2. Извештај о раду Надзорног одбора у периоду од 26.06.2023. до одржавања Скупштине 2024. год.,
3. Извештај о раду Извршног одбора у периоду од 26.06.2023. до јуна 2024. године,

4.ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА ЗА УСВАЈАЊЕ

– Предлог одлуке поводом тачке 2. (избор председника скупштине),
– Предлог одлуке поводом тачке 4. (годишњи финансијски извештај),
– Предлог одлуке поводом тачке 5. (одлука о покрићу губитка),
– Предлог одлуке поводом тачке 6. (извештај о ревизији),
– Предлог одлуке поводом тачке 7. (избор овлашћеног ревизора),
– Предлог одлуке поводом тачке 8. (о измени Статута „АГРОБАЧКА“ а.д. Бачка Топола),
– Предлог одлуке поводом тачке 9. (разрешење и избор чланова НО друштва),
– Предлог одлуке поводом тачке 10. (накнаде за рад чланова НО и претходна сагласност на закљ. Уговора о накнадама).
– Први предлог НО
– Други предлог малог акционара “Агро развој 2015“ д.о.о. Нови Београд

5. Образац пуномоћи за гласање (формулар).
6. Гласање у одсуству (формулар).
7. Уговори о утврђивању накнаде права и обавеза члана Надзорног одбора.
8. Понуде за ревизију за 2024. год.
9. Извештај о пословању за 2023. годину.
10. Извештај овлашћеног ревизора за 2023. годину.