26. маја 2016.

Сазивање Скупштине акционара за 29.06.2016. у 13 часова

1. Одлука о сазивању Скупштине за  29.06.2016. 2. Извештај о раду Н.О.. 3. Извештај о раду И.Д.. 4. Извештај комисије за ревизију 5. Предлози одлука за усвајање 6. Образац пуномоћи 7. Формулар за […]
26. маја 2016.

Скупштина акционара

Нацрт Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања Објава полугодишњег извештаја о пословању  Објава записника јавног бележника са Скупштине-25.06.2015.  Објава извештаја о битном догађају са скупштине-25.06.2015.  Усвојене одлуке […]