Извештај о битном догађају са одржане поновљене ванредне седнице Скупштине акционара друштва по налогу суда одржане 06.10.2023. год.

Предлог за члана Надзорног одбора
2. октобра 2023.
Јавнобележнички записник
11. октобра 2023.
Предлог за члана Надзорног одбора
2. октобра 2023.
Јавнобележнички записник
11. октобра 2023.