Извештај о битном догађају са одржане поновљене ванредне седнице Скупштине акционара друштва по налогу суда одржане 06.10.2023. год.

Предлог за члана Надзорног одбора
2. октобар 2023.
Јавнобележнички записник
11. октобар 2023.
Предлог за члана Надзорног одбора
2. октобар 2023.
Јавнобележнички записник
11. октобар 2023.