Javnobeležnički zapisnik

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara
23. jula 2020.
SKUPŠTINA AKCIONARA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola ZAKAZANA ZA 29.06.2021. GODINE U 13,00 časova
26. maja 2021.

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 22.07.2020. godine možete preuzeti …OVDE.