Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Usvojene odluke sa Skupštine akcionara
29. juna 2018.
Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva
27. maja 2019.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara AGROBAČKA a.d. Bačka Topola koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.