Usvojene odluke sa Skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju
29. juna 2018.
Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara
29. juna 2018.

Odluke koje su usvojene na Skupštini akcionara koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.