Скупштина акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола ЗАКАЗАНА ЗА 27.06.2024. ГОДИНЕ У 13,00 часова

Јавнобележнички записник
11. октобар 2023.
Предлог одлуке о накнадама за рад чланова НО
6. јун 2024.
Јавнобележнички записник
11. октобар 2023.
Предлог одлуке о накнадама за рад чланова НО
6. јун 2024.

1. Одлука НО о сазивању Скупштине акционара (годишња) за 27.06.2024. год .(позив, дневни ред, дан акционара, поука акционара). Одлука о сазивању на четири стране.

МАТЕРИЈАЛИ  УЗ ОДЛУКУ 1.

2. Извештај о раду Надзорног одбора у периоду од 26.06.2023. до одржавања Скупштине 2024. год.,
3. Извештај о раду Извршног одбора у периоду од 26.06.2023. до јуна 2024. године,

4.ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА ЗА УСВАЈАЊЕ

Предлог одлуке поводом тачке 2. (избор председника скупштине),
Предлог одлуке поводом тачке 4. (годишњи финансијски извештај),
Предлог одлуке поводом тачке 5. (одлука о покрићу губитка),
Предлог одлуке поводом тачке 6. (извештај о ревизији),
Предлог одлуке поводом тачке 7. (избор овлашћеног ревизора),
Предлог одлуке поводом тачке 8. (разрешење и избор чланова НО друштва),
Предлог одлуке поводом тачке 9. (накнаде за рад чланова НО и претходна сагласност на закљ. Уговора о накнадама).
– Предлог одлуке поводом тачке 10. за измену и допуну Статута “Агробачка“ а.д. Бачка Топола

5. Образац пуномоћи за гласање (формулар).
6. Гласање у одсуству (формулар).
7. Уговори о утврђивању накнаде права и обавеза члана Надзорног одбора.
8. Понуде за ревизију за 2024. год.
9. Извештај о пословању за 2023. годину.
10. Извештај овлашћеног ревизора за 2023. годину.