28. септембар 2023.

Извештај о битном догађају у вези са одржавањем ванредне Скупштине акционара по налогу суда 27.09.2023. год.

У прилогу дописа можете преузети: Извештај о битном догађају у вези са одржавањем Ванредне скупштине акционара
4. септембар 2023.

Одлука о сазивању Ванредне Скупштине акционара за 27.09.2023. год.

1. Одлука НО о сазивању Ванредне Скушштине акционара за 27.09.2023. године (позив, дневни ред, дан акционара, поука акциониа). Одлука о сазивању на четири стране. МАТЕРИЈАЛ УЗ […]
3. јул 2023.

Јавнобележнички записник

Јавнобележнички записник са редовне седнице Скупштине акционара акционарског друштва за производњу, спољну и унутрашњу трговину ”Агробачка” а.д. Бачка Топола одржане дана 26.06.2023. године можете преузети …ОВДЕ.