29. juna 2018.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara AGROBAČKA a.d. Bačka Topola koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Usvojene odluke sa Skupštine akcionara

Odluke koje su usvojene na Skupštini akcionara koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti …OVDE.
29. juna 2018.

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2018. godine možete preuzeti…OVDE.