8. jula 2019.

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”AGROBAČAKA” a.d. Bačka Topola održane dana 28.06.2019. godine možete preuzeti …OVDE.
28. juna 2019.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara Usvojene odluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara
28. maja 2019.

Materijal za skupštinu

Izveštaj o radu Nadzornog odbora ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola Izveštaj o radu Izvršnog odbora ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola Predlog odluka Punomoć za glasanje Formular za glasanje […]