6. jula 2021.

Javnobeležnički zapisnik

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 29.06.2021. godine možete preuzeti …OVDE.
30. juna 2021.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara

U prilogu dopisa možete preuzeti:Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje redovne sednice skupštine akcionaraOdluke sa godišnje redovne sednice skupštine akcionara
26. maja 2021.

SKUPŠTINA AKCIONARA “AGROBAČKA” a.d. Bačka Topola ZAKAZANA ZA 29.06.2021. GODINE U 13,00 časova

1. Odluka NO o sazivanju Skupštine akcionara (godišnja) za 29.06.2021. god.( poziv, dnevni red, dan akcionara, pouka akcionara). Odluka o sazivanju na četiri strane.MATERIJALI UZ ODLUKU2. […]