31. jula 2020.

Javnobeležnički zapisnik

Javnobeležnički zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva za proizvodnju i unutrašnju trgovinu ”Agrobačka” a.d. Bačka Topola održane dana 22.07.2020. godine možete preuzeti …OVDE.
23. jula 2020.

Izveštaj o bitnom događaju i usvojene odluke sa redovne skupštine akcionara

Izveštaj o bitnom događajuUsvojene odluke
21. juna 2020.

Materijal za Skupštinu akcionara Agrobačka a.d.

1.Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva za 22.07.2020. godine 2.Izveštaj o radu Nadzornog odbora u periodu od 28.06.2019. – 05.06.2020. godine 3.Izveštaj o radu […]