Pod pesticidima podrazumevamo proizvode  hemijskog ili biološkog porekla koji su namenjeni zaštiti ekonomski značajnih
biljaka i životinja od korovabolesti, štetnih insekatagrinja i drugih štetnih organizama, zbog čega nastaje ekonomska šteta – smanjenje prinosa ili količine/kvaliteta dobijene hrane.

Na lageru trenutno posedujemo:pesticidi_260416

-DOST (a.m. pendimentalin)
-HABIT  (a.m.  tifensulfuron-metil)
-INNOVATE  (a.m.  nikosulfuron)
-LENTEMUL D (a.m.  2,4 D)
-PLAMEN (a.m.  dikamba)
-SKAUT (a.m.  mezotrion)