Ozima pšenica

1.SIMONIDAsimonida_260416

-otporna na zimu,
-visina stabla je 90-95 cm,
-srednje rana sorta,
-masa 1000 zrna je 42-47 gr.,
-hektolitarska masa je 83-87 kg.,
-sadržaj proteina 12-14%
-optimalna gustina setve 550 kl.zrna/m2,
-optimalna setva 5-25 oktobar,
-poseduje ogroman potencijal za prinos
-u lošim uslovima 4-5 t/ha
-u dobrim uslovima 6-8 t/ha
-u odličnim uslovima preko 10 t/ha

 

2.NS-40 Shc_40_c_260416

-otporna na zimu,
-visina stabla je 80-85 cm,
-srednje kasna sorta,
-masa 1000 zrna je 35-40 gr.,
-hektolitarska masa je 78-82 kg.,
-sadržaj proteina 11-13%
-optimalna gustina setve 500 kl.zrna/m2,
-optimalna setva 10-30 oktobar,
-poseduje ogroman potencijal za prinos
-u lošim uslovima 4-6 t/ha
-u dobrim uslovima 7-9 t/ha
-u odličnim uslovima preko 10 t/ha

 

3.ZVEZDANAzvezdana_260416

-otporna na zimu,
-visina stabla je 75-83 cm,
-srednje rana sorta,
-masa 1000 zrna je 42-46 gr.,
-hektolitarska masa je 80-84 kg.,
-sadržaj proteina 12-14%
-optimalna gustina setve 550 kl.zrna/m2,
-optimalna setva 5-25 oktobar,
-poseduje ogroman potencijal za prinos
-u lošim uslovima 4-5 t/ha
-u dobrim uslovima 6-8 t/ha
-u odličnim uslovima preko 10 t/ha

 

4.POBEDApobeda_260416

-odlična otpornost na zimu,
-visina stabla je 90-100 cm,
-srednje kasna sorta,
-masa 1000 zrna je 40-45 gr.,
-hektolitarska masa je 80-87 kg.,
-sadržaj proteina 12-13%
-optimalna gustina setve 500 kl.zrna/m2,
-optimalna setva 5-20 oktobar,
-poseduje ogroman potencijal za prinos
-u lošim uslovima 4-5 t/ha
-u dobrim uslovima 6-7 t/ha
-u odličnim uslovima preko 9 t/ha

5.PLANETA

-odlična otpornost na zimu,
-visina stabla je 92 cm,
-srednje kasna sorta,
-masa 1000 zrna je 40-45 gr.,
-hektolitarska masa je 86 kg.,
-sadržaj proteina 13,5%
-optimalna gustina setve 250-300 kg/ha semena,
-optimalna setva druga dekada  oktobra,
-poseduje ogroman potencijal za prinos oko 11 t/ha

6.KG BINGO

-najnovija KG sorta tritikalea, priznata 2012-te godine,
-prosečna visina stabla je oko 110 cm,
-srednje  rana sorta,
-masa 1000 zrna je 35-40 gr.,
-sadržaj proteina 13,5-15%
-optimalna gustina setve 220-250 kg/ha semena,
-optimalna setva kraj septembra do polovine  oktobra,
-poseduje ogroman potencijal za prinos i do 11 t/ha.