Mineralno đubrivo

Veštačka đubriva se najčešće upotrebljavaju kod uzgoja kukuruza, ječma, šećerne trske, soje i suncokreta.

uredjaj za nanosenje DJUBRIVA

AZOTNA ĐUBRIVA

Prilikom izbora azotnog đubriva treba obratiti pažnju na niz karakteristika đubriva koje se odnose na sadržaj i oblik azota, mogućnost primene, način čuvanja i manipulacije, eventualne štetne efekte na biljke i zemljište  koji se mogu javiti usled neadekvatne primene.

1.UREA

Urea ili karbamid je najkoncentrovanije čvrsto azotno đubrivo koje sadrži 46% azota. Đubrivo je u obliku granula, mlečno bele boje i male specifične mase., odlikuje se velikom rastvorljivošću u vodi. Zahvaljujući tome može da se koristi prilikom navodnjavanja (fertirigacija).

Urea ima dobru kompatibilnost sa većinom pesticida pa se može primenjivati i u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji.

2.AN

Amonijum-nitrat je đubrivo koje sadrži 34 % N. Polovina azota se nalazi u amonijačnom, a polovina u nitratnom obliku. Đubrivo je bele do bledožućkaste boje, i proizvodi se u obliku kristala ili češće granula.

Ovo đubrivo je veoma higroskopno, odnosno sklono vlaženju.  AN se izuzetno dobro rastvara u vodi i jedno je od najrastvorljivijih đubriva.

Primenom ovog đubriva gajenim biljkama se odmah na raspolaganje stavlja neophodni azot, jer se radi o veoma rastvorljivom đubrivu.

Ovo đubrivo može da se primenjuje za prihranjivanje ili predsetveno, za sve biljne vrste na zemljištima koja imaju neutralnu, slabo kiselu ili slabo baznu reakciju. Primena ovog đubriva duži niz godina u većim količinama na kiselom zemljištu slabe pufernosti može dovesti do povećanja njegove kiselosti.

3.KAN

Krečni amonijum-nitrat je đubrivo koje sadrži 27% azota od čega je polovina u amonijačnom, a polovina u nitratnom obliku, kao i 8% kalcijuma. Proizvodi se u granulama, a boja varira od belo-sive, svetložućkaste do zelene u zavisnosti od boje krečnjaka koji je sadržan u njemu.

KAN se može primenjivati za prihranjivanje ili predsetveno za sve kulture, a zbog visokog sadržaja CaCO3 (40%) najbolje ga je primenjivati na kiselim zemljištima.

 

djubrenje

N P K  ĐUBRIVA

Nastaje sjedinjavanjem soli osnovnih hraniva azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K).

Azot potiče iz jedinjenja krečnog amonijum nitrata (KAN), fosfor iz jedinjenja monoamonijum fosfata (MAP), a kalijum iz kalijum hlorida (KCl).

  1. N P K 15 : 15 :15

Neorgansko, složeno, čvrsto, mešano NPK đubrivo.  Sadrži sledeće hranljive materije   azot (N) 15% /-1,1%,   fosfor (P2O5)        15%/-1,1%  i kalijum (K2O)    15% /-1,1%.

Fizičke osobine đubriva

Izgled: Granula od 1-5 mm ….min 95%, sivobeličasta, bez mirisa,

Rastvorljivost: Rastvorljivo u vodi, osim kalcijum karbonata; Fosfor (P2O5) – min 90% rastvorljiv u vodi

Sadržaj vlage: max 5%

Zapreminska masa: 900-1100 kg/m3

 

  1. N P K 20 : 20 : 0

Neorgansko, složeno, čvrsto, kompleksno NP đubrivo.  Sadrži sledeće hranljive materije azot (N)   20% /-1,1% i fosfor (P2O5)     20% /-1,1%.

Fizičke osobine đubriva

Izgled: granule od 1-5 mm ….min 95%, sivobeličasta, bez mirisa

Rastvorljivost: Rastvorljivo u vodi, osim kalcijum karbonata;Fosfor (P2O5) – min 90% rastvorljiv u vodi

Sadržaj vlage: max 5%

Zapreminska masa: 900-1100 kg/m3

 

img_4967yvad